Apua ajoissa

Verotarkastus on yleensä yrittäjälle täysin uusi ja erityislaatuinen tilanne. Asiantuntevan verojuristin apuun turvautuminen voi säästää merkittävästi aikaa ja resursseja.

Verotuksen tietopankki

Olemme koonneet laajan verotus - aiheisen tietopankin, josta löydät erittäin laajat tiedot verotarkastuksen vaiheista ja sisällöstä sekä muista kiinnostavista veroteemoista käytännönläheisesti kirjoitettuna.

Mikä on verotarkastus?

Mitä verotarkastuksessa tapahtuu ja miksi sellaiseen kannattaa varautua?

Verotarkastus.fi - Apunasi verotuksen kiemuroissa

Kohtasiko yritystäsi verotarkastus tai muutosverotus?

Oletko suunnittelemassa uutta liiketoimea tai yritysjärjestelyä, jonka verovaikutukset haluat selvittää ennen toimeen ryhtymistä?

Haluatko selvittää, onko yrityksesi toiminta verotuksen näkökulmasta kestävällä ja uusimman oikeuskäytännön valossa asianmukaisella pohjalla?

Tarvitsetko  lyhyen arvion, kannattaako esimerkiksi yrityksesi muutosverotuksesta valittaa?

Olemme koonneet tälle sivustolle omistajayrittäjän verotukseen liittyviä mielenkiintoisia ja ajankohtaisia teemoja ja neuvoja - käytännönläheisestä näkökulmasta. Löydät perinpohjaista tietoa muun muassa seuraavista aiheista

Verotarkastus

Verotuksen muutoksenhaku

Sukupolvenvaihdos

Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus

Muu yritysverotus sekä arvonlisäverotus

Tarvitsetko apua verotarkastuksessa tai vaikkapa verosuunnittelussa?

Verojuristi on hyvä ottaa verotusta suunniteltaessa tai verotarkastukseen varauduttaessa jo hyvissä ajoin. Ulkopuolisen asiantuntijan on helpompi nähdä, mikä on oleellista ja mikä ei. Kokenut verojuristi näkee, mihin veroasiassa kannattaa kiinnittää huomiota sekä sen, millaisia lisäselvityksiä verovelvollinen voi esittää oman verotuksensa tueksi.

Käy tarkastamassa kattavasta verotuksen tietopankistamme, löydätkö apua veroasiaasi tai laita kysymystä tulemaan meille suoraan.

Vanha lääkärin neuvo pätee veroasioissakin: mitä aiemmin haet apua, sitä parempi. Verotus on oikeudenalana aivan oma taitolajinsa. Kannattaa kääntyä asiantuntevan verojuristin puoleen heti prosessin alkuvaiheessa.

Turhan usein törmää tilanteisiin, joissa apua haetaan vasta hallinto-oikeuden kielteisen päätöksen jälkeen. Tämän jälkeen ei ole enää muuta keinoa hakea muutosta verotukseen kuin valitusluvan hakeminen korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO). KHO myöntää valituslupia erittäin harvoin. Asiat on helpompi ja miellyttävämpi selvittää mahdollisimman pikaisesti. Valituskierre lisää usein myös ajanhukkaa ja kustannuksia. Menestymisen mahdollisuudetkin paranevat, kun asiat selvitetään tuoreeltaan. Tämä sääntö pätee erityisesti silloin, kun verottajaa varten on esitettävä lisää näyttöä.

Asiantuntija heti avuksi

Verojuristi on hyvä ottaa verotarkastuksessa mukaan jo ensimmäiseen keskusteluun verottajan kanssa. Ulkopuolisen asiantuntijan on helpompi nähdä, mikä on oleellista ja mikä ei. Kokenut verojuristi näkee, mihin veroasiassa kannattaa kiinnittää huomiota sekä sen, millaisia lisäselvityksiä verovelvollinen voi esittää oman verotuksensa tueksi. Verotarkastuksessa on parempi pitää asiat asioina, eikä ottaa niitä liian henkilökohtaisesti.

Verottaja tekee omaa työtään tarkastaessaan yrityksen kirjanpitoa ja verotusta. On selvää, että verottajan mahdollisesti havaitsemat epäkohdat yrityksen veroasioissa kiukuttavat. Välttämättä kaikkeen jälkiverotettavana esitettävään ei kannata puuttua. On järkevämpää keskittyä olennaisiin asioihin.

On todennäköistä, että verojuristin asiantuntija-apuun käytettävät resurssit maksavat prosessin aikana itsensä takaisin kokonaiskustannuksiin ja oman työn määrään verrattuna.